Nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng nhanh trên nền web trong Bộ Công an

Nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng nhanh trên nền web trong Bộ Công an

Title: Nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng nhanh trên nền web trong Bộ Công an. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
Authors: Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn
Trần, Đức Hùng
Keywords: Công nghệ web
Ứng dụng
Bộ Công an
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Công nghệ
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ, 2013
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41530
Appears in Collections: UET – Master Theses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami