Month: May 2017

Các trang website và blog hữu ích

Các trang website và blog hữu ích

Đã bao giờ nhu cầu tìm kiếm các thông tin trên internet ngày càng bùng nổ và phát triển như hiện nay. Theo thống kêở Việt Nam, tỷ lệ sử dụng internet chiếm tới 70% công cụ tìm kiếm thông tin mà người dùng sử dụng. Nắm bắt được thông tin đó, thư việnđại học …

+ Read More

Tài Nguyên nội sinh của Đại học Quốc Gia

Tài Nguyên nội sinh của Đại học Quốc Gia

Hiện này nhu cầu tìm kiếm các thông tin, tài liệu trên mạng ngày càng lớn và phổ biến Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo dựng một trang mã nguồn mở để cung cấp cho bạn đọc trên khắp thế giới có thể truy cập miễn phí, truy cập mọi lúc mọi nơi. …

+ Read More

Mô hình hóa và kiểm chứng các chương trình phần mềm hướng khía cạnh

Mô hình hóa và kiểm chứng các chương trình phần mềm hướng khía cạnh

Có rất nhiều công trình nghiên cứu tập trung vào kiểm chứng mô hình hướng khía cạnh sử dụng các kỹ thuật khác nhau như UML [10], kiểm chứng mô hình (model checking) [9], Petri-net [4], và B [7] nhưng không phù hợp với một hệ thống dựa trên các sự kiện. Một số công …

+ Read More

Khai phá dữ liệu Logfile của Firewall trong hệ thống mạng IPTV nhằm phát hiện tấn công từ chối dịch vụ.

Khai phá dữ liệu Logfile của Firewall trong hệ thống mạng IPTV nhằm phát hiện tấn công từ chối dịch vụ.

Title: Khai phá dữ liệu Logfile của Firewall trong hệ thống mạng IPTV nhằm phát hiện tấn công từ chối dịch vụ. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05 Authors: Hà, Quang Thụy, người hướng dẫn Nguyễn, Chí Thanh Keywords: Công nghệ thông tin Dữ liệu Mạng IPTV Issue Date: 2013 Publisher: …

+ Read More

Vấn đề an toàn thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia Kinh tế Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công thương”

Vấn đề an toàn thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia Kinh tế Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công thương”

Title: Vấn đề an toàn thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia Kinh tế Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công thương”. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60.48.05″ Authors: Trịnh, Nhật Tiến, người hướng dẫn Mai, Ngọc Lương Keywords: An toàn dữ liệu Cơ sở dữ liệu Issue Date: 2013 …

+ Read More

Tính hạng đố tượng trong mạng xã hội Twitter

Tính hạng đố tượng trong mạng xã hội Twitter

Title: Tính hạng đố tượng trong mạng xã hội Twitter. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60.48.05 Authors: Hà, Quang Thụy, người hướng dẫn Nguyễn, Thị Ngọc Lan Keywords: Công nghệ thông tin Đối tượng Mạng xã hội Issue Date: 2013 Publisher: Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội Abstract: …

+ Read More

Dự án cổng thanh toán điện tử cho doanh nghiệp viễn thông

Dự án cổng thanh toán điện tử cho doanh nghiệp viễn thông

Đánh giá hiện trạng và tiềm năng thị trường của Cổng thanh toán điện tử. Thiết kế sơ bộ phần mềm và kiến trúc hệ thống Cổng thanh toán điện tử Viettel. Lập dự toán chi phí thực hiện xây dựng dự án. Triển khai kế hoạch thực hiện và sử dụng lao động để …

+ Read More

Bitnami